Z SZACUNKU DLA WIEDZY, Z RESPEKTU DLA WIZUALNEJ FORMY POWSTAŁO WYDAWNICTWO EPISTEME

Autorom tekstów naukowych, popularnonaukowych, literatury pięknej, albumów, przewodników i innych oraz Wydawnictwom, które poszukują rzetelnych wykonawców publikowanych dzieł oferujemy pełną gamę usług związanych z opracowywaniem i wydawaniem książek oraz czasopism.
Redakcja
Mamy doświadczenie w opracowaniu i redakcji prac naukowych, słowników, przewodników, albumów, czasopism, beletrystyki, poezji, książek w językach obcych (angielskim, rosyjskim, ukraińskim, jidysz…).
Zatrudniamy grono doświadczonych redaktorów, którzy podejmują się zarówno adiustacji i korekty technicznej, jak i redakcji merytorycznej tekstów współczesnych oraz dawnych.
Projekt graficzny i typograficzny
Dostarczając nam tekst, mogą być Państwo pewni, że otrzyma on atrakcyjną, przejrzystą formę wizualną i zostanie opracowany wedle najlepszych standardów edytorskich i graficznych.
Zajmiemy się:
• wykonaniem projektu graficznego i typograficznego, składem, łamaniem, przygotowaniem do druku,
• opracowaniem skomplikowanych wykresów, tabel, zestawień, rysunków, wzorów matematycznych, chemicznych, fizycznych,
• wykonaniem profesjonalnych zdjęć i ich obróbką.
Publikacja
Jesteśmy elastyczni, szukamy optymalnych rozwiązań, łącząc wysoką jakość z atrakcyjną ceną.
• Współpracujemy z drukarniami i zakładami poligraficznymi tworzącymi materiały o wyróżniającej się na polskim rynku jakości.
• Współdziałamy z największymi dystrybutorami i najpopularniejszymi księgarniami internetowymi.
• Na potrzeby naszych autorów zajmujemy się przygotowaniem spotkań promocyjnych i materiałów reklamowych publikacji.
Nowości w sklepie Episteme
Samotności Autor: Kamil Zinczuk 39,00
Wciąż śnię Autor: Marzena Smyk 32,00
Poślad Autor: Kamil Kostner 32,00
Przemiany Autor: Bolesław Prus 45,00
Notes: PRUS 6,00
Lalka, t. II Autor: Bolesław Prus 26,90
Lalka, t. I Autor: Bolesław Prus 27,10
Placówka Autor: Bolesław Prus 36,20
Dzieci Autor: Bolesław Prus 39,80
Echolalie Autor: Eda Ostrowska 32,00

SERIE WYDAWNICZE

Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa
Pedagogika | Psychologia
Poezja | Dramat
Literaturoznawstwo
Otwarty dostęp
Odnalezione
Samotności Autor: Kamil Zinczuk 39,00
Wciąż śnię Autor: Marzena Smyk 32,00
Poślad Autor: Kamil Kostner 32,00
Przemiany Autor: Bolesław Prus 45,00
Notes: PRUS 6,00
Lalka, t. II Autor: Bolesław Prus 26,90
Lalka, t. I Autor: Bolesław Prus 27,10
Placówka Autor: Bolesław Prus 36,20
Dzieci Autor: Bolesław Prus 39,80
Echolalie Autor: Eda Ostrowska 32,00
Akcesoria