Wydawnictwo Episteme
WIZUALNA FORMA WIEDZY

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Dostarczając nam tekst, mogą być Państwo pewni, że otrzyma on atrakcyjną, przejrzystą formę wizualną i zostanie opracowany wedle najlepszych standardów edytorskich i graficznych.

Następny

Emigrantki

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Miliardy

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Eksperymenty postrealistów

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Żółć, gniew, furia

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

WIZUALNA FORMA WIEDZY

Historia splątanej nici

WIZUALNA FORMA WIEDZY
Poprzedni
Następny

Historia splątanej nici

Paula Maria Malczewska, Daniel Wojciech Stabryła

zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

01

Emigrantki

Siedem dramatów

Zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

02

Miliardy

Andrzeja Struga, edycja krytyczna w opracowaniu Marka Kochanowskiego

Zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

03

Eksperymenty postrealistów

Szkice o najnowszej literaturze polskiej

Zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

04

Żółć, gniew, furia

Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

05

Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

Genius loci – tradycje – perspektywy

zobacz więcej
WIZUALNA FORMA WIEDZY

06

Poprzedni
Następny

Proces wydawniczy

1

Umowa

Omawiamy z autorem harmonogram realizacji zlecenia, parametry książki (format, rodzaj oprawy i papieru) oraz wysokość nakładu. Następnie podpisujemy umowę wydawniczą zgodną z ustaleniami.

2

Powołanie opiekuna

Przydzielamy autorowi opiekuna projektu, który czuwa nad harmonogramem i informuje autora o postępie prac. Opiekun na dalszych etapach będzie pośredniczył między autorem i osobami zaangażowanymi w pracę nad publikacją.

3

Weryfikacja antyplagiatowa

Aby monografia mogła być punktowana, musi przejść weryfikację antyplagiatową. Nasz zespół sprawdza materiały za pomocą programu plagiat.pl i dodaje publikację do bazy.

4

Recenzja

Wyznaczamy niezależnego recenzenta, eksperta w danej dziedzinie, który opiniuje tekst. Autor otrzymuje sugestie recenzenta. Na tym etapie może jeszcze przeredagować tekst bądź wprowadzić poprawki merytoryczne.

5

Redakcja językowa

Zespół redaktorski poprawia publikację w trybie śledzenia zmian. Wszelkie ingerencje w tekst (skreślenia, dopiski, przestawienia) są widoczne, a miejsca do wyjaśnienia są oznaczane w dymkach komentarzy. Autor otrzymuje od opiekuna poprawki do zatwierdzenia.

6

Skład i łamanie, projekt okładki

Nasi projektanci przygotowują layout książki i opracowują materiały uzupełniające (np. zdjęcia, wykresy, tabele). Graficy projektują okładkę, biorąc pod uwagę oczekiwania autora odnośnie do kolorystyki, motywu czy stylu.

7

Pierwsza korekta wydawnicza

Korektor sprawdza tekst i zaznacza poprawki w pliku pdf. Nad całym procesem czuwa redaktor, który weryfikuje zmiany. Ingerencje w tekst na tym etapie są mniejsze i nie zmieniają brzmienia tekstu.

8

Korekta autorska

Autor otrzymuje od opiekuna poprawki korektora do zatwierdzenia oraz cały tekst do autoryzacji.

9

Naniesienie poprawek i druga korekta

Grafik nanosi poprawki z obu korekt. Następnie korektor przeprowadza rewizję (sczytuje poprawki z poprzednich korekt) oraz korektę techniczną (sprawdza m.in. paginację, dzielenie wyrazów, spis treści, czwórkę redakcyjną).

10

Odbiór nakładu książki

Autor otrzymuje finalną wersję publikacji do ostatecznej akceptacji. Po uzyskaniu jego zgody przekazujemy książkę do drukarni. Świętujemy wydanie książki!

static.publication_process Episteme
El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima
Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę
Sąd nad literaturą. Konkursy literackie na łamach prasy warszawskiej drugiej połowy XIX wieku
Oblicza życia
Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy.
Eksperymenty postrealistów. Szkice o najnowszej literaturze polskiej
Poemat filozofujący
Metafizyka dziś
Zygmunt Bolesław Kukulski (1890-1944). Pedagog, wychowawca i społecznik
Stanisław Brzozowski. Przybliżenia
Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne – z doświadczeń pandemii Covid-19
Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919–1939)
Crudelis mundi. Patotreści internetowe w perspektywie społeczno-kulturowej
Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945–1989/1991)
Wesele krzczonowskie
Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego
Studia nad dziejami farmacji 1. Dawne surowce lecznicze
Pozytywistów dziedzictwo Oświecenia. Kierunki i formy recepcji
Historia splątanej nici
Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie
Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela
Polish Your Origami
Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów
(e-book) Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej – szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej?
Druga Rzesza. Geneza i wybrane aspekty niemieckiego federalizmu (1866–1914)
Jungowskie inspiracje nauczycielskiej narracji o kulturze kibiców
Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia
Lingwistyka na bieżąco. Wypisy i komentarze
Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy
Na lokalną modłę
Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy
Zgrzyt
Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym – ujęcie modelowe
W świecie dźwięków. Słuchacze w polskiej prozie lat 1864–1918
Oblicza śmierci
Demokracja ponadnarodowa
Lecznictwo na prowincji. Narracje – źródła – epidemie
Narkotyki. Przeszłość – teraźniejszość. Wybrane problemy
Pod presją cenzury
Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy Genius loci – tradycje – perspektywy
Miliardy
Zielony koniec świata
Emigrantki
Les formules expressives de la conversation Analyse contrastive
Lecznictwo na prowincji w świetle tekstów kultury i źródeł
Jatymy wesołe i rzewne, niektóre o miłości
Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja
Praca z rodziną w systemie pomocy społecznej
Oblicza życia
Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych
Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny
Żółć, gniew, furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów
Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela
Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny
Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu
Rozmawiamy po polsku
Opowiadania krzeszowickie
Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
Wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej
Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie
Opowiadania i słuchowiska. Klatka
No photo.
Czwarty akt wesela
Fundament Prawdy

Realizacje

Poprzedni
Następny

El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

zobacz więcej

Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę

zobacz więcej

Sąd nad literaturą. Konkursy literackie na łamach prasy warszawskiej drugiej połowy XIX wieku

zobacz więcej

Oblicza życia

zobacz więcej

Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy.

zobacz więcej

Eksperymenty postrealistów. Szkice o najnowszej literaturze polskiej

zobacz więcej

Poemat filozofujący

zobacz więcej

Metafizyka dziś

Ontologia porównawcza snów i jawy

zobacz szczegóły

Zygmunt Bolesław Kukulski (1890-1944). Pedagog, wychowawca i społecznik

zobacz więcej

Stanisław Brzozowski. Przybliżenia

zobacz więcej

Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne – z doświadczeń pandemii Covid-19

zobacz więcej

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919–1939)

zobacz szczegóły

Crudelis mundi. Patotreści internetowe w perspektywie społeczno-kulturowej

zobacz więcej

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945–1989/1991)

zobacz więcej

Wesele krzczonowskie

zobacz więcej

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego

zobacz więcej

Studia nad dziejami farmacji 1. Dawne surowce lecznicze

zobacz więcej

Pozytywistów dziedzictwo Oświecenia. Kierunki i formy recepcji

zobacz więcej

Historia splątanej nici

zobacz więcej

Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie

zobacz więcej

Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela

zobacz więcej

Polish Your Origami

zobacz więcej

Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

zobacz więcej

(e-book) Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej – szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej?

zobacz więcej

Druga Rzesza. Geneza i wybrane aspekty niemieckiego federalizmu (1866–1914)

zobacz więcej

Jungowskie inspiracje nauczycielskiej narracji o kulturze kibiców

zobacz więcej

Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia

zobacz więcej

Lingwistyka na bieżąco. Wypisy i komentarze

zobacz więcej

Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy

zobacz więcej

Na lokalną modłę

zobacz więcej

Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy

zobacz więcej

Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym – ujęcie modelowe

zobacz więcej

W świecie dźwięków. Słuchacze w polskiej prozie lat 1864–1918

zobacz więcej

Oblicza śmierci

zobacz więcej

Demokracja ponadnarodowa

zobacz szczegóły

Lecznictwo na prowincji. Narracje – źródła – epidemie

zobacz więcej

Narkotyki. Przeszłość – teraźniejszość. Wybrane problemy

zobacz więcej

Pod presją cenzury

zobacz więcej

Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy Genius loci – tradycje – perspektywy

zobacz więcej

Miliardy

zobacz więcej

Zielony koniec świata

zobacz więcej

Emigrantki

I siedem dramatów

zobacz szczegóły

Les formules expressives de la conversation Analyse contrastive

zobacz więcej

Lecznictwo na prowincji w świetle tekstów kultury i źródeł

zobacz więcej

Jatymy wesołe i rzewne, niektóre o miłości

zobacz więcej

Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja

zobacz więcej

Praca z rodziną w systemie pomocy społecznej

zobacz więcej

Oblicza życia

zobacz więcej

Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych

zobacz więcej

Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny

zobacz więcej

Żółć, gniew, furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

zobacz więcej

Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela

zobacz więcej

Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny

zobacz więcej

Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu

zobacz więcej

Rozmawiamy po polsku

zobacz więcej

Opowiadania krzeszowickie

zobacz więcej

Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni

zobacz więcej

Wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej

zobacz więcej

Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej

zobacz więcej

Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie

zobacz więcej

Opowiadania i słuchowiska. Klatka

zobacz więcej

Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych

zobacz więcej

Czwarty akt wesela

zobacz więcej

Fundament Prawdy

zobacz więcej

Metafizyka dziś

Ontologia porównawcza snów i jawy

zobacz

Metafizyka dziś

Emigrantki

I siedem dramatów

zobacz

Emigrantki

Seria Fronesis

Seria prac doktorskich

Jest skierowana do naukowców, którzy świadomie budują swój wizerunek w świecie nauki. 
Seria wyróżnia się wysoką jakością druku i dopracowanymi szczegółami graficznymi. Jest gwarancją wydania rozprawy doktorskiej w pięknej formie i krótkim czasie.

zobacz więcej
Seria Fronesis

Pisma wszystkie Bolesława Prusa

Edycja krytyczna

Dotychczas w serii Pism wszystkich ukazały się 34 tomy w 24 woluminach. W 2022 roku ruszyła druga część projektu, w której kontynuowane będą prace nad wydaniem nowel, kronik, tekstów publicystycznych oraz notatek. Dodatkowo planowane jest wydanie Faraona, Sławy i Kartek z podróży. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod patronatem Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.

zobacz więcej
Pisma wszystkie Bolesława Prusa
Pisma wszystkie Bolesława Prusa

Referencje

Współpraca z Wydawnictwem przebiegała wyjątkowo sprawnie i w niezwykle miłej atmosferze. Z przyjemnością wrócę do Wydawnictwa w przyszłości, jeśli będę chciała opublikować kolejną książkę.

dr Katarzyna Rytlewska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydawnictwo Episteme jest godne polecenia dla każdego naukowca. Bez względu na doświadczenie zawsze można liczyć na pomoc. Jakość publikacji, szata graficzna i terminowość są na najwyższym poziomie. Dedykowana autorowi profesjonalna obsługa jest nie do przecenienia. Polecam.

dr Mariusz Brzostek Uniwersytet Szczeciński

W trakcie współpracy sprawdziło się wszystko, co Wydawnictwo prezentuje (czy też obiecuje) na swojej stronie w internecie: najwyższy poziom pracy redaktorskiej (redakcji merytorycznej), znakomita adiustacja i korekta techniczna, atrakcyjne i wręcz perfekcyjne (przesłane do wyboru) projekty graficzne okładki, wzorcowa typografia, jakościowo wyróżniający się druk, promocja książki w internecie. Wydawnictwo Episteme istotnie wyróżnia się na tle innych wydawnictw mobilną komunikacją z autorem, a przede wszystkim poszanowaniem autora i dbaniem o to, żeby pierwotny autorski zamysł książki najzupełniej przekazać czytelnikom. Z pełnym przekonaniem polecam wszystkim koleżankom i kolegom Episteme jako miejsce publikacji swoich dzieł. Sam zastanawiam się nad kolejną monografią, a bodźcem czy zachętą do jej napisania w pewnym stopniu jest możliwość kontynuowania konstruktywnej i emocjonującej współpracy z tym Wydawnictwem.

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Od samego początku kontakt z Wydawnictwem przebiegał sprawnie, niezwykle sympatycznie i przede wszystkim profesjonalnie. Od początku współpracy po sam jej koniec, a jak wiadomo wydanie książki autorskiej oznacza wielokrotne działania formalno-administracyjne, edytorskie i merytoryczne w zakresie planu i wizji autora możliwych do pogodzenia z możliwościami wydawcy. Ceniłam sobie szczególnie dużą elastyczność i wsłuchiwanie się w te potrzeby, stałą gotowość do pomocy i profesjonalnego wsparcia w sytuacjach wątpliwych. Nie do przecenienia jest także jakość estetyczna wydanej książki – na najwyższym poziomie. W końcu, co jest kluczowe w procesie wydawniczym, dotrzymany został termin publikacji określony w umowach zarówno o dofinansowanie (z instytucją finansującą), jak i autorem (umowa wydawnicza). Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z Wydawnictwem Episteme. Jest to Wydawca nie tylko profesjonalny, lecz także wysoce kompetentny i uprzejmy w kontakcie z klientem. Zdecydowanie godny zaufania i wiarygodny, by powierzyć mu swoje dzieła z pewnością udanej i terminowej ich publikacji.

dr Beata Karpińska-Musiał Uniwersytet Gdański

W Wydawnictwie Episteme wydałem moją pierwszej monografię. Do skorzystania z usług Episteme przekonała mnie obietnica szybkiego wykonania zamówienia. Byłem urzeczony już po pierwszym kontakcie z Wydawnictwem. Błyskawicznie wystosowano bardzo przystępną ofertę realizacji zadania. Przez cały czas współpracy miałem kontakt – ku mojemu zachwytowi – z panią Magdaleną Żmudziak, która zajmowała się moją sprawą. Pani Magdalena jest wspaniałą osobą na odpowiednim stanowisku, mającą profesjonalne i bardzo uprzejme podejście do klienta. Wyjaśniała mi wszystkie niuanse i procesy, z którymi wiąże się wydanie publikacji. W Wydawnictwie zajęto się wszystkim. Wspaniale obrobiono mój tekst, przetłumaczono jego streszczenie i nieustannie dostosowywano się do wszelkich, zaistniałych w trakcie procesu wydawniczego, potrzeb. Skorzystałem także z usługi zaprojektowania okładki. Otrzymałem kilka świetnych propozycji, a każdy wariant był wspaniały i dostosowany do tematyki publikacji. Jestem zachwycony podejściem Wydawnictwa do moich potrzeb i niezmiernie cieszę się z tego, że moja debiutancka książka została wydana właśnie przez Episteme. Pracują tam wspaniali, pomocni i profesjonalni ludzie, którym zawdzięczam moją monografię. Choć lękałem się, że proces wydawniczy będzie bardzo stresującym etapem mojego życia, to zaangażowanie pracowników Wydawnictwa, ich uprzejmość i staranność sprawiły, że był to wspaniały czas owocnej współpracy. Serdecznie polecam przekonać się o tym samodzielnie. Jestem pewien, że i Wy będziecie zachwyceni jakością usług Episteme.

mgr Piotr Raczyński Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydanie książki to moment szczególny dla każdego autora, będący zwieńczeniem długiego procesu przygotowań i pisania. Nic zatem dziwnego w tym, że towarzyszą mu pewne oczekiwania i chęć zaprezentowania swojego dzieła w jak najlepszym kształcie. W trakcie szukania wydawnictwa, zależało mi na tym, aby publikacja była atrakcyjna pod względem estetycznym i graficznym oraz dopracowana redaktorsko. Nie chciałem, aby moja książka była jedną z wielu, ale potraktowana została z uwagą przez zespół redaktorski, który w sposób kreatywny pomoże osiągnąć optymalny efekt. Cieszę się, że na końcu tej drogi mogę z radością powiedzieć, że wszystkie te cele udało się osiągnąć i z pełnym przekonaniem chciałbym zarekomendować Wydawnictwo Episteme i Studio Graficzne Format jako sprawdzony duet wydawniczy. Co więcej, biorąc pod uwagę opinie czytelników książki i recenzentów mogę dodać, że efekt końcowy zrobił wrażenie nie tylko na mnie, ale też na dużej grupie osób, które miały okazję zobaczyć książkę.

dr hab. Robert Gawłowski, prof. WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Tu słuchamy Autora. Przy czym – zarówno redaktor, grafik, redaktor techniczny, jak i manager – pomagali mi zrealizować moją wizję książki. Nie było: nie da się, nie zrobimy… Nawet okładkę zrobiliśmy razem. W dodatku – tempo prac! Przecież to marzenie każdego autora: doczekać się ukazania książki w czasie rzeczywistym. No i – jaki rezultat: piękna książka! Aż chce się czytać…

dr Zbigniew Landowski Uniwersytet Gdański

Poprzedni
Następny
Referencje Episteme Referencje Episteme Referencje Episteme
Napisz do nas - Episteme Napisz do nas - Episteme Napisz do nas - Episteme

Napisz do nas

Historia splątanej nici

Trzeba być nawróconym z żydostwa, by zrozumieć tragedię serca. Swoi odrzucają, a obcy nie przyjmują. Nawrócony Żyd nie ma miejsca na tym świecie. Dla niego istnieje niebo. Dość wcześnie to zrozumiałam i stąd to wielkie i ustawiczne pragnienie śmierci. I dziś po latach nie modlę się o nawrócenie jednostek. To męka zbyt bolesna. To nie jest już pełen człowiek o własnej silnej osobowości. A jeżeli takim jest, no to ogrom cierpienia zaleje mu duszę. Wszyscy nim będą się gorszyć. Wszystko będą tłumaczyć jako pozostałości żydowskie.

Historia splątanej nici