NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Spisane po Nocach Kultury – 13 tekstów o formie wydarzenia, publiczności i przestrzeni”
On 30 grudnia, 2021 | 0 Komentarze |

Publikacja jest przede wszystkim rodzajem podsumowania badań prowadzonych nad Nocą Kultury, a więc nad potężnym, jednodniowym, ale organizowanym systematycznie od 15 lat lubelskim festiwalem poświęconym w istocie samemu miastu i jego mieszkańcom. Taka perspektywa czasowa i ciągłość prowadzonych analiz zaowocowały książką niezwykle złożoną tematycznie, polifoniczną metodologicznie i cenną jako jeszcze jeden, tym razem badawczy, dokument […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Lingwistyka na bieżąco. Wypisy i komentarze”
On 20 grudnia, 2021 | 0 Komentarze |

Najnowsza książka prof. Aleksandra Kiklewicza powstała, jak mówi sam autor, „z konieczności zaprezentowania i wstępnej interpretacji obfitego, zbieranego przez wiele lat materiału językowego, którego źródłem są teksty artystyczne, prasowe i internetowe, a także potoczne zachowania językowe”. […] Wypisy i komentarze mają strukturę dwuczłonową: zawierają fragment autentycznej wypowiedzi językowej (czyli wypis) oraz jego — przeważnie krótką […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Harcowanie na planie. Her-storia stawania się matką-akademiczką w polskim uniwersytecie”
On 2 grudnia, 2021 | 0 Komentarze |

Ramy czasowe, jakimi obejmuję opisywane wydarzenia i ich analizę, dotyczą trzydziestolecia między latami 1990 a 2020 i ma to konkretne znaczenie dla socjologicznego uwarunkowania opisywanych decyzji, wyborów i stylu działania również w akademii. Jest to czas obejmujący najbardziej formacyjne etapy kształcenia, wchodzenia w świat pracy zawodowej oraz, w moim przypadku, budowania rodziny i stawania się […]

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: „Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego”
On 1 grudnia, 2021 | 0 Komentarze |

W 2022 roku będziemy obchodzić 90. rocznicę rozszyfrowania Enigmy. Z tej okazji mamy wyjątkową zapowiedź wydawniczą – Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego to pasjonujący reportaż historyczny autorstwa Roberta Gawłowskiego. Autor opowiada w nim historię złamania najbardziej skrywanej tajemnicy kryptologicznej Trzeciej Rzeszy i przybliża nam postać Mariana Rejewskiego, kryptologa z Biura Szyfrów. […]