NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu”
On 5 kwietnia, 2022 | 0 Komentarze |

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych. O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę […]