NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”
On 25 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Temat jest trudny i cokolwiek niebezpieczny nie tylko z tego powodu, że tajemnicę od zawsze otaczał nimb świętości, a za jej nieuprawnione odkrycie często groziła śmierć. Wydaje się ona imponderabilium tak znacznym, że skazującym na klęskę najskromniejszą nawet próbę jej zgłębienia. Jeżeli więc próbę taką podejmujemy, to nie dlatego, iż przyświeca nam Ikarowy jakiś zapał […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

W książce niniejszej piszę o literackim i kulturowym obrazie Podlasia, traktując je szeroko16 i sytuując w polu mojego zainteresowania pochodzących stąd autorów, ich dzieła, a także wybrane zjawiska kulturowe, do których zaliczam chociażby namysł nad lokalnym uniwersytetem i aktywnością regionalną w zakresie animacji kultury. Omawiam również wizerunek Podlasia w polskojęzycznej prasie wileńskiej, a także kreślę […]