Author avatar
Eda Ostrowska
1959

Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie (1978), gdzie podjęła pierwsze próby literackie pod okiem Józefa Ferta. Debiutowała wierszem w Kamenie (1977) następnie cyklem wierszy w Twórczości, wówczas pod kierownictwem Jarosława Iwaszkiewicza (1979). W latach 1978–1983 studiowała bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS. Miała kilkuletni epizod pracy jako bibliotekarz.
Autorka osiemnastu zbiorów poetyckich i jednej prozy poetyckiej, zawierających egzystencjalne doświadczenia przebytych transformacji, gdzie punktem wyjścia jest żywy dialog z pojmowanym radykalnie chrześcijaństwem.
Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w 2012 roku. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska. Ma syna. Mieszka w Lublinie.

Czytaj więcej…

Autor: Eda Ostrowska
Inni Autorzy