Author avatar
Eugeniusz Kasprzak

Eugeniusz Paweł Kasprzak urodził się 8 stycznia 1922 roku w Lublinie. Syn Tomasza i Władysławy de domo Samuła. Mieszkał w domu przy ul. Rolnej 10a wraz z rodzicami i braćmi: Mieczysławem i młodszym Zbigniewem. W 1936 roku ukończył szkołę powszechną, a w 1939 roku trzy klasy gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Lublinie. Po odbyciu kursu spadochronowego i kursu pilotażu w szkole szybowcowej w Ustianowej wstąpił do Szkoły Pilotów LOPP w Świdniku. Po wybuchu wojny wraz ze szkołą pilotów ewakuował się do Łucka. Uczestniczył w walkach we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii, gdzie był przydzielony do 138 Sg.RAV. Latał na bombowcach typu „Halifax” wykonując zrzuty m.in. broni, leków i pieniędzy dla polskiego podziemia. Zginął 17 września 1943 zestrzelony przez niemiecki myśliwiec nad Danią.

Autor: Eugeniusz Kasprzak
Inni Autorzy