Author avatar
Ireneusz Staroń

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Przygotowuje monografię poezji Krzysztofa Koehlera. Wraz z Pauliną Subocz wydał książkę Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (2017), traktującą o micie dzieciństwa w metafizycznych autobiografiach. Opublikował między innymi następujące teksty: Wiersz jako parodia cytatu. „List do PI” Krzysztofa Koehlera, „Prace Literackie” (2017), Carmina dolorosa. „Kraj Gerazeńczyków” Krzysztofa Koehlera, „Arcana” (2017), Pługiem przez skiby pamięci. Afazja i głębia w poezji Krzysztofa Koehlera, „Topos” (2018), O poetyce nie tylko wstępu w „Nadberezyńcach” Floriana Czarnyszewicza, „Metafora” (2018).

Autor: Ireneusz Staroń
Inni Autorzy