Author avatar
Justyna Malec-Łaksa

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. W ostatnich latach uczyła języka polskiego dyplomatów w Ambasadzie USA oraz w Ambasadzie Włoch, a także klientów biznesowych w warszawskich korporacjach. Obecnie jest współwłaścicielką szkoły językowej J&J Language School, gdzie ma możliwość spotykania i uczenia osób z całego świata. Bierze także udział w projektach organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, mających na celu kształcenie językowe młodzieży z terenów byłego ZSRR, a także tworzenie dla nich materiałów do samodzielnej nauki. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnej podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Autor: Justyna Malec-Łaksa
Inni Autorzy