Author avatar
Paulina Subocz

Literaturoznawca, filolog polski. Współautorka książki Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (wraz z Ireneuszem Staroniem). Publikowała między innymi w czasopismach „Topos”, „Metafora”, „Rocznik Komparatystyczny”. Pisze rozprawę doktorską na temat poezji Jana Polkowskiego. W swoich badaniach zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką a literaturą, a także polską prozą emigracyjną, na przykład powieściami Floriana Czarnyszewicza.

Autor: Paulina Subocz
Inni Autorzy