Author avatar
Wojciech Ślusarczyk

Dr n. hum. w zakresie historii. Absolwent Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. P.o. kier. Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, kier. Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Specjalizacja: historia aptekarstwa. Autor i współautor 6 monografii z tego zakresu. Współredaktor serii pt. Czystość i brud. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie. Członek PTFarm., BTN, SHS, SMP oraz Rady Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Autor: Wojciech Ślusarczyk
Inni Autorzy