Elżbieta Binswanger-Stefańska o „Poemacie filozofującym”
On 22 czerwca, 2018 | 0 Komentarze

Polecamy tekst Elżbiety Binswanger-Stefańskiej o „Poemacie filozofującym” Edy Ostrowskiej (czytaj więcej…)

Na „Poemat filozofujący” Edy Ostrowskiej składa się 522 słów. To znacznie mniej, niż ilość słów wprowadzających do „Poematu”. A jeśli odliczyć wszystkie zaimki, przyimki i spójniki służące budowaniu fraz, sklejaniu lub rozłączaniu znaczeń, pozostaje ok. 300 pełnokrwistych słów esencjonalnych niosących intelektualno-emocjonalny przekaz.

To bardzo mało, jeśli zważyć, że filozofia polega na oglądzie sprawy z wielu możliwych stron, wymaga więc elokwencji, potoczystej argumentacji, mnogości słów. Oko filozofii składa się, niczym oko muchy, z tysięcy fasetek, a do każdej wpada światło pod różnym kątem. Większość promieni zostaje pochłonięta przez komórki barwnikowe fasetki i ostatecznie do siatkówki docierają tylko promienie prostopadłe układając się w obraz, zresztą nieostry.