Fotorelacja ze spotkania promującego dwa pierwsze tomy serii „Pism wszystkich”
On 8 czerwca, 2015 | 0 Komentarze

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania promującego dwa pierwsze tomy serii „Pism wszystkich” Bolesława Prusa.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania promującego dwa pierwsze tomy serii „Pism wszystkich” Bolesława Prusa.

Wydarzenie odbyło się 12 maja w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Spotkanie poświęcone było dwu tomom: Seria A. Humoreski, nowele, opowiadania, t. I: 1864–1874 oraz Seria G. Notatki twórcze t. I: Notatki „lubelskie”. Zorganizowane zostało przy współpracy: Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Katedry Literatury Modernizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydawnictwa Episteme i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Edycję zaprezentowali: dr hab. Beata Obsulewicz, prof. KUL, prof. dr hab. Józef F. Fert (KUL), dr hab. Lech Gruszecki (KUL), dr Dorota Niedziałkowska (Wydawnictwo Episteme), Tomasz Smołka (Wydawnictwo Episteme) oraz Piotr Bordzoł (KUL).

Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji WBP).

Fotorelacja z wydarzenia jest dostępna na Stronie WBP.