Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STUDIO FORMAT EWA SMOŁKA z siedzibą w Lublinie przy ul. Solnej 4/9; 20-021 Lublin, NIP 712-212-73-72. W celu uzyskania informacji z zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@wydawnictwoepisteme.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Administratorowi usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie w formularzu kontaktowym.