Kummer odnaleziony w Radiu Lublin
On 28 grudnia, 2015 | 0 Komentarze

Z radością przyjęliśmy fakt, że podczas spotkania Kummer. Odnalezione 20 października w Radiu Lublin proza Kazimierza Kummera otrzymała bardzo dobre opinie literaturoznawców! Profesor Józef Fert, badacz Norwida i Czechowicza, założyciel Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, mówił o „Klatce” z dużym uznaniem, kładąc nacisk na spory dorobek młodo zmarłego bydgoszczanina dowodził, że jest to proza polska najwyższej próby. Doktor Lech Giemza z Katedry Literatury Współczesnej KUL uczelni postawił tezę, że Kummer próbuje znaleźć język komunikacji rzeczywistości rozpadu, w której dialogi czy inne elementy świata przedstawionego przestają spełniać swoją funkcję. Akcentował mroczność wizji Kummera, nietypowego realisty czasów socrealizmu. Doktor Bogusław Wróblewski z UMCS, redaktor naczelny „Akcentu”, obiecał, że możemy spodziewać się recenzji prozy tego niesłusznie zapomnianego pisarza na łamach kwartalnika.

Redaktor Maria Brzezińska, autorka audycji literackich, reportaży i reżyser słuchowisk wielokrotnie nagradzana dziennikarka Radia Lublin, scharakteryzowała „radiowy” styl Kummera. Przytaczając fragment opowiadania „Wydmy”, mówiła o zwięzłości i konkretności tej prozy. Zdradziła, że najchętniej zrealizowałaby opowiadanie „Clown” jako mikrosłuchowisko, tekst praktycznie stworzony pod to medium. W podobnym tonie wypowiadał się profesor Krzysztof Stępnik, medioznawca z dziennikarstwa UMCS. Jego zdaniem, wybierając temat swej powieści, Kummer trafił celnie i jako pisarz, i jako człowiek pragnący wyrazić siebie. Nakreślił uczestnikom spotkania wizję „Klatki” realizowanej jako film polski oraz – z rozmachem – według scenariusza hollywoodzkiego. Mówił także o motywach klatki, maski, kary i zemsty w filmie, literaturze i kulturze popularnej. Profesor Karol Klauza, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, zwrócił uwagę na autentyczne zaangażowanie Kummera w realizowaniu powołania dziennikarza i pisarza zarazem: podejmowanie spraw trudnych, społecznie niewygodnych, słowami Tomasza Burka „duchowych ran pokolenia”.

Głos zabrała także pani Jolanta Kummer, żona pisarza, wspominając męża jako spragnionego życia, ciągle spieszącego się nieprzeciętnego mężczyznę. Byli z nami także inni członkowie rodziny pisarza – panowie Piotr i Maciej Kummerowie, synowie Kazimierza oraz pani Beata Tułodziecka.

Dziękujemy ekspertom za udział w rozmowie, uczestnikom za przybycie, redaktor Anecie Wójciszyn-Wasil z Radia Lublin za koncepcję i prowadzenie spotkania, redaktorowi Józefowi Szopińskiemu za interpretację fragmentów „Klatki” i opowiadań. Polskiemu Radiu Lublin dziękujemy za gościnę, współogranizację spotkania i za zgodę na wykorzystanie zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

http://moje.radio.lublin.pl/pisarz-i-dziennikarz-kazimierz-kummer-bohaterem-spotkania-w-radiu-lublin-20-10-2015-fot-miroslaw-trembecki.html