Sympozjum i panel dyskusyjny na UKW w Bydgoszczy
On 26 grudnia, 2015 | 0 Komentarze

Literatura i „dziennikarska febra” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Miło nam poinformować, że bydgoskie konferencja i dyskusja udały się. Publiczność dopisała. Byli z nami, oprócz społeczności uczelnianej i zainteresowanych prozą Kummera, także Bliscy pisarza: pani Jolanta Kummer, żona, pan Zygmunt, brat Kazimierza, a także synowie i dalsza rodzina.

Część merytoryczną rozpoczęliśmy od wątków historycznych: dr Tomasz Ceran analizował podłoże historyczne zbrodni sąsiedzkiej, jaką były wydarzenia bydgoskie 1939 roku, stanowiące główny motyw powieści „Klatka” K. Kummera. Profesor Marek Kurkiewicz wskazywał na bogactwo środków audytywnych w prozie Kummera. Zuzanna Guty, prezentując problematykę aksjologiczną prozy Kummera, odkryła, że jest to polska wersja Sartre’owskiego egzystencjalizmu. Beata Tułodziecka, omawiając wątki autobiograficzne w opowiadaniach, dowodziła, iż przeniósł on na karty opowiadań dużo więcej postaci realnych, niż spodziewają się literaturoznawcy. Dr Aneta Wójciszyn-Wasil przedstawiła Kummera jako literata – radiowca dobrze rozumiejącego potrzeby tego medium. Dr Marek Rzepa opowiedział o pracy Kummera w Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego – z wyliczeniem jego obowiązków wynikających z umowy o pracę, przytoczeniem opinii o nim dyrektora stacji oraz innymi ciekawostkami na temat radiowych zasobów archiwalnych. Znaczenie domowego archiwum Kummera dla przygotowywania książki i oszacowania literackiej i publicystycznej spuścizny pisarza scharakteryzowała dr Dorota Niedziałkowska. Anna Domalanus przedstawiła zawartość archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie Kummer studiował, i gdzie pozostały interesujące materiały po nim i po innych literatach.

W trakcie panelu dyskutowaliśmy o aktualności prozy Kummera: czy „Klatka”, czy jednak opowiadania Kummera stanowią ciekawszą propozycję czytelniczą. Uniwersalności dopatrywać można się np. w powracającym w tej prozie motywie zła w człowieku i zła dotykającego całych społeczności. Mówiliśmy o powołaniu pisarza i dziennikarza. Bydgoszczanie zastanawiali się, czy poza „Klatką” Kummer jest pisarzem bydgoskim i jaka może być jego przyszłość jako pisarza związanego z miastem.

Pani profesor Magdalena Czachorowska, w imieniu gospodarzy witająca uczestników sympozjum, a także pani prezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, która wygłosiła kilka słów do zebranych, wspomniały, że mają nadzieję, że „Klatka” i nazwisko Kummer będą niebawem wymieniane tuż po „Moście królowej Jadwigi” Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Też sobie tego życzymy. Teksty wystąpień oraz wypowiedzi dyskutantów opublikowane zostaną w książce pokonferencyjnej, a zatem – do pracy!

Dziękujemy bardzo Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za współorganizację wydarzenia oraz możliwość skorzystania z galerii zdjęć:

http://www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_filologii_polskiej_kulturoznawstwa/konferencje/25562

Zapraszamy też do posłuchania krótkiej relacji dźwiękowej Radia PiK zamieszczonej pod adresem http://www.radiopik.pl/2,38074,sympozjum-naukowe-na-ukw-o-kazimierzu-kummerze&s=4&si=4&sp=4. Dłuższa relacja pokonferencyjna emitowana była w programie redaktor Ewy Dąbskiej z 18 listopada 2015 r.

Dziękujemy pani Martynie Kundzie za zapowiedź konferencji w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej. Bydgoszcz”: http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,48722,19198107,niezwykla-historia-kazimierza-kummera-we-wtorek-sympozjum.html

Dorota Niedziałkowska