NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima”
On 13 maja, 2022 | 0 Komentarze

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości.

dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

ISBN 978-83-67049-38-2

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima