NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Lingwistyka na bieżąco. Wypisy i komentarze”
On 20 grudnia, 2021 | 0 Komentarze

Najnowsza książka prof. Aleksandra Kiklewicza powstała, jak mówi sam autor, „z konieczności zaprezentowania i wstępnej interpretacji obfitego, zbieranego przez wiele lat materiału językowego, którego źródłem są teksty artystyczne, prasowe i internetowe, a także potoczne zachowania językowe”. […] Wypisy i komentarze mają strukturę dwuczłonową: zawierają fragment autentycznej wypowiedzi językowej (czyli wypis) oraz jego — przeważnie krótką — analizę lingwistyczną (czyli komentarz)”.

Materiał zebrany w książce uwzględnia przede wszystkim teksty w języku polskim z ostatnich dziesięcioleci, zwłaszcza z komunikacji medialnej, a przeprowadzone interpretacje lingwistyczne opierają się na najnowszej wiedzy naukowej i obecnych trendach w badaniach nad językiem (kulturalizm, funkcjonalizm pragmatyczny, kognitywizm itp.).

Książka niebawem do kupienia na stronie www.wydawnictwoepisteme.pl

 

 

Monografia Aleksandra Kiklewicza należy do pojemnego gatunku „wypisy i komentarze lingwistyczne”, łączącego rozważania semantyczne i pragmatyczne, a całkiem często także socjolingwistyczne. Na tym polu spotykają się nie tylko językoznawcy, ale również inni filologowie. Nie jest tu ważny przedmiot, lecz sposób jego skomentowania. Daje temu wyraz Autor, czyniąc obiektem rozważań dosłownie wszystko: zasłyszane rozmowy, teksty literatury pięknej, publicystykę, ogłoszenia, reklamy, szyldy i tabliczki.

z recenzji dra hab. Michała Głuszkowskiego, prof. UMK