NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Spisane po Nocach Kultury – 13 tekstów o formie wydarzenia, publiczności i przestrzeni”
On 30 grudnia, 2021 | 0 Komentarze

Publikacja jest przede wszystkim rodzajem podsumowania badań prowadzonych nad Nocą Kultury, a więc nad potężnym, jednodniowym, ale organizowanym systematycznie od 15 lat lubelskim festiwalem poświęconym w istocie samemu miastu i jego mieszkańcom. Taka perspektywa czasowa i ciągłość prowadzonych analiz zaowocowały książką niezwykle złożoną tematycznie, polifoniczną metodologicznie i cenną jako jeszcze jeden, tym razem badawczy, dokument tego, co autorzy określają mianem nocokulturowości, ale też sposobów i strategii badania kultury. W takiej podwójnej perspektywie można właśnie czytać tę publikację. Z jednej strony jest ona próbą naukowej rekonstrukcji tego, czym jest Noc Kultury, jak jest doświadczana przez widzów, jakie są jej relacje z miejscem, przestrzenią i w końcu z samym miastem; z drugiej zaś jest interesującym zbiorem propozycji badawczych i taktyk badania kultury. W tym sensie jest ona cenna zarówno dla lubelskich decydentów, organizatorów Festiwalu oraz innych, podobnych eventów, jak i dla badaczy próbujących się mierzyć z analizami żywej kultury, zwłaszcza w jej efemerycznych przejawach.

Prof. dr hab. Marek Krajewski,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

SPIS TREŚCI