NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze

W książce niniejszej piszę o literackim i kulturowym obrazie Podlasia, traktując je szeroko16 i sytuując w polu mojego zainteresowania pochodzących stąd autorów, ich dzieła, a także wybrane zjawiska kulturowe, do których zaliczam chociażby namysł nad lokalnym uniwersytetem i aktywnością regionalną w zakresie animacji kultury. Omawiam również wizerunek Podlasia w polskojęzycznej prasie wileńskiej, a także kreślę wizerunek Wilna w twórczości Wiesława Szymańskiego, Krystyny Koneckiej, Jana Leończuka i innych pochodzących stąd poetów.

Ze Wstępu

ISBN 978-83-67049-30-6

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania: wydawnictwoepisteme.pl

Marek Kochanowski – dr hab., profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Literaturoznawca, eseista, animator kultury. Zajmuje się literaturą modernistyczną, regionalną i popularną. Autor książek: Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej (2007), Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (wraz z P. Stasiewiczem, 2013), Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mniszkówna, Strug) (2015), Modernizm mniej znany. Studia i szkice (2016).