O melancholii interdyscyplinarnie!
On 25 marca, 2021 | 0 Komentarze

Melancholia jest to drugą, po tomie o krwi, publikacją naukową poświęconą jednemu z czterech humorów. Książka, która niedawno wyszła nakładem Wydawnictwa Episteme, prezentuje najnowszy stan badań interdyscyplinarnych nad tytułową melancholią.

Czarna żółć (gr. μελαινα χολή) to najbardziej tajemniczy humor w koncepcji zdrowia i choroby stworzonej w starożytności przez Hippokratesa, która – po rozwinięciu przez Klaudiusza Galena i średniowiecznych arabskich uczonych – pozostawała aktualna w dyskursie medycznym do końca XVIII w. Przez większość tego czasu zajmowała wiodące miejsce w wyobrażeniach na temat stanów patologicznych ludzkiego organizmu. Wpływało to na rodzaj podejmowanych terapii i stosowanych leków. Humoralna typologia temperamentów wprowadziła do obiegu obraz melancholii – choroby cechującej się długotrwałym smutkiem i pojęcie melancholika – osoby, która niejako z przyrodzenia, ze względu na przewagę czarnej żółci w organizmie, wykazuje tendencje do częstego i nadmiernego smutku. Połączenie koncepcji humoralnej z astrologią przyporządkowało melancholię wpływom Saturna. Obecnie melancholię utożsamia się z depresją, choć, jak zaznaczają redaktorzy książki, jest to znaczne uproszczenie tego tematu.

Jak zauważają redaktorzy naukowi książki, temat melancholii jest tak wielowątkowy, że dotychczas nie udało się go wyczerpać w procesie badawczym. Ze złożoności problemu wynika zatem interdyscyplinarność publikacji, w której czytelnik może znaleźć treści związane zarówno z medycyną i historią, jak i sztuką, kulturą, a nadto – literaturą.

 

„Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów” pod red. W. Ślusarczyka, R. Wilczyńskiej i G. Frischke jest już do kupienia w naszym sklepie: wydawnictwoepisteme.pl/sklep

Zachęcamy również do lektury poprzedniej publikacji z cyklu czterech humorów, która została poświęcona tematowi krwi – „Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”

 

Obie książki powstały przy współpracy z Fundacją Naukową „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.