Prace nad notatkami twórczymi ukończone!
On 20 kwietnia, 2015 | 0 Komentarze

Ukończono skład pierwszego tomu notatek twórczych Bolesława Prusa. Nie było to zadaniem łatwym. Układ graficzny notatek, jak to zwykle bywa, daleki był od porządku i ciągłości.

Ukończono skład pierwszego tomu notatek twórczych Bolesława Prusa. Nie było to zadaniem łatwym. Układ graficzny notatek, jak to zwykle bywa, daleki był od porządku i ciągłości.

Zapiski zawierają tabele, wykresy, marginalia, wyróżnienia zrozumiałe jedynie dla autora. Co wynotowywał Prus? Wydaje się, że wszystko – począwszy od zapisków pamiętnikarskich, postępach w rzucaniu palenia, poprzez zadania matematyczne i logiczne, tabele pomagające w komponowaniu dzieł literackich, aż po przemyślenia z zakresu matematyki, filozofii, socjologii, botaniki, etyki i innych nauk. W notatkach twórczych młodego Prusa czytelnik spotka się z bogactwem umysłu otwartego na wszystko, co go otacza, swobodą myśli szukającej relacji między elementami rzeczywistości, ale też ze zmaganiami autora z własnymi słabościami i poszukiwaniem drogi do doskonałości moralnej i twórczej.

 

Notatki twórcze Bolesława Prusa