Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja

Realizacje

Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja

Zbigniew Landowski

Książka jest pierwszą z trzech publikacji z serii o dziejach arabistyki polskiej w okresie PRL, poświęconą w głównej mierze historii dwóch uniwersyteckich katedr arabistyki: na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Tom obejmuje okres grynderski (poprzedzający formalne powstanie placówek), narodziny instytucji i ich rozwój, aż do końca czasów państwa socjalistycznego. Materiał oparto na badaniach źródłowych, a rekonstrukcję historii arabistyki wsparto analizą procesów modernizacji dydaktyki i badań naukowych w jej zakresie.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: Arabistyka w PRL