Realizacje

Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej

Mariusz Brzostek

Monografia naukowa Mariusza Brzostka jest wnikliwym i gruntownym ujęciem bardzo słabo zbadanego zagadnienia demokracji ponadnarodowej ulokowanej w Unii Europejskiej, czyli poza swoim naturalnym środowiskiem, jakim jest państwo. Jest to duże wyzwanie dla badaczy, gdyż wymaga zmiany paradygmatu teoretycznego i metodologicznego przy zachowaniu znanej już w naukach o polityce teorii demokracji. W odpowiedzi na te wyzwania mgr M. Brzostek zastosował w pracy innowacyjne instrumentarium badawcze, wspierając się teorią ponadnarodowości, teorią europeizacji oraz wielopoziomowego zarządzania. Dodatkowo znajdujemy tutaj nieczęsto wykorzystywane w naukach o polityce teorie entropiczne oraz metody badawcze, które dotąd były rzadko stosowane w tej dyscyplinie naukowej – równanie rekursywne (logistyczne) i analiza struktur dyssypatywnych Prigogine’a. Książka, z jednej strony, jest wymagająca dla czytelnika, ale z drugiej – przynosi wiele satysfakcji oraz zaskakuje poznawczo, proponując nowe perspektywy eksploracji zagadnienia i kreśląc postulaty dla badaczy.