Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy.

Realizacje

Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy.

Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke

Tom drugi serii wydawniczej Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość zawiera studia cechujące się zróżnicowaną optyką spojrzenia na tytułowe zagadnienie. Część Autorów prezentuje perspektywę regionalną, a nawet globalną, podczas gdy pozostali skupiają się na tematach związanych z obszarem powiatu lub jednej miejscowości. Wynika to w pierwszej kolejności z ich zainteresowań badawczych, w drugiej zaś z tego, że redaktorzy serii celowo nie definiują pojęcia „prowincja”, pozostawiając jego rozumienie intuicji Autorów i Czytelników. Cechą łączącą zjawiska zachodzące na terenie tak szeroko rozumianych prowincji jest jednak wolniejsze niż w centrach tempo przemian, a więc i zapóźnienie względem metropolii. Z tego też powodu to właśnie prowincje są szczególnie interesujące – zarówno dla historyków ukierunkowanych na poszukiwania długiego trwania zjawisk (fr. longue durée), jak i badaczy zorientowanych na śledzenie recepcji standardów dyktowanych przez centra.
 

Wojciech Ślusarczyk