Lecznictwo na prowincji. Narracje – źródła – epidemie

Realizacje

Lecznictwo na prowincji. Narracje – źródła – epidemie

Wojciech Ślusarczyk, Rafał Kubiak, Jakub Nierebiński

Szeroko rozumiana prowincja jest dla historyków niezwykle interesującym obszarem badań. Z jednej strony dzieje się tak ze względu na powolne tempo przemian toczących się poza metropoliami. Z drugiej zaś na prowincji szczególnie widoczne są procesy upowszechniania się wszelkiego rodzaju nowinek dyktowanych przez kulturowe i gospodarcze centra. Badania prowadzone nad zjawiskami zachodzącymi na terenie prowincji powinny mieć interdyscyplinarny charakter. Przy spoglądaniu w przeszłość należy brać pod uwagę sytuację bieżącą, a przy rozpatrywaniu aktualnych problemów – uwzględniać perspektywę historyczną. Prawidłowości te dotyczą również kwestii związanych z lecznictwem. Mając to na względzie, podjęliśmy się tworzenia serii wydawniczej pt. Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość. Jej trzeci tom, czyli Lecznictwo na prowincji. Narracje, źródła, epidemie. Wybrane problemy, zawiera opracowania oscylujące wokół trzech źródłowych i problemowych osi – dzieł literackich o charakterze wspomnieniowym, narracji będących skutkiem syntezy źródeł z danego okresu i tekstów historiograficznych oraz problemów związanych z szerzeniem się na prowincji chorób epidemicznych. Podobnie jak poprzednie dwa tomy monografia ta jest efektem owocnej współpracy nawiązanej między Fundacją Naukową „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” i Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.