Les formules expressives de la conversation Analyse contrastive

Realizacje

Les formules expressives de la conversation Analyse contrastive

Français-polonais-italien 

red. Anna Krzyżanowska · Francis Grossmann · Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Książka „Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive: français-polonais-italien” to rodzaj trójjęzycznego słownika, który zawiera 50 spośród najczęściej używanych formuł konwersacyjnych języka francuskiego oraz ich ekwiwalentów w języku polskim i włoskim. Jest ona skierowana zarówno do czytelników o zainteresowaniach stricte naukowych – językoznawców, studentów filologii – jak i do dydaktyków, tłumaczy oraz specjalistów zajmujących się automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego. Hasła słownikowe języka francuskiego, polskiego i włoskiego zostały opisane według wspólnego, bardzo czytelnego schematu, uwzględniającego dziesięć parametrów, np. warunki użycia formuły, jej budowa, nacechowanie stylistyczne, częstość występowania w różnych typach korpusów językowych. Przykłady ilustrujące użycie formuł są zaczerpnięte z „żywego języka” – w tym z Twittera, forów internetowych, prasy i literatury współczesnej. Prezentacja autentycznych kontekstów jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia leksykograficznego, jak i glottodydaktycznego. Pozwala to czytelnikowi dokonać wyboru formuły nie tylko na podstawie opisu jej znaczenia. Jest to pierwsze takie opracowanie zarówno na rynku polskim, jak i francuskojęzycznym.