Metafizyka dziś

Realizacje

Metafizyka dziś 

Ontologia porównawcza snów i jawy

„Autor, podejmując ten trudny temat, nie analizuje treści snów, ich funkcji czy znaczenia, jego rozważania – analiza wusmejatyczna, jak ją nazywa, to próba ontologii porównawczej snów i jawy, której celem jest odpowiedź na pytanie o realność świata, podmiotu i absolutu. Zmierza przy tym nieprzetartym szlakiem, zapuszcza się poza przestrzeń oswojoną przez filozofów, posługuje się podejściem zdroworozsądkowym, a z braku ustalonej terminologii – metaforą, które pozwalają mu odnaleźć łącznik, punkt odniesienia między snem i jawą.

W pierwszej części autor prezentuje wybrane XX- i XXI-wieczne poglądy filozofów dotyczące kwestii: czym właściwie jest metafizyka, czym zajmuje się filozofia. W części drugiej przedstawia pokrótce zapatrywania, m.in. Platona, Kartezjusza, Leszka Kołakowskiego czy Normana Malcolma na realność i iluzoryczność świata. Poglądy te stają się dla autora zbiorem narzędzi – wytrychów, które próbuje zastosować do swoich rozważań dotyczących postrzegania rzeczywistości z dwojakiej perspektywy: jako osoba świata jawy i świata snu oraz zbudowania własnej koncepcji – personalizmu onirycznego” (z recenzji dr hab. Anny Trojanowskiej, prof. PAN).

DOI: https://doi.org/10.54253/we.9788365172549