Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu

Realizacje

Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu

Katarzyna Rytlewska

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych.

O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę szpitala psychiatrycznego w literaturze jako na problematykę powiązaną z kolejnymi przemianami kultury, a w szczególności, jak w przypadku tej książki, ze zmianą paradygmatu kulturowego na linii modernizm – postmodernizm.  

O wyjątkowości tej pozycji świadczy również bardzo rozległa perspektywa ujęcia  tematu szpitala dla umysłowo chorych, płynnie przekraczająca granice literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, psychiatrii czy socjologii.