Realizacje

Narkotyki. Przeszłość – teraźniejszość. Wybrane problemy

Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke

Narkotyki są znane człowiekowi prawdopodobnie od zarania dziejów. Były używane podczas szamańskich rytuałów oraz w celach rekreacyjnych. Stanowiły element arsenału środków – zarówno
lecznictwa ludowego, jak i biomedycyny. Odkrycia na polu alkaloidów, wynalezienie strzykawki i postęp w dziedzinie syntezy chemicznej pozwoliły na intensyfikację działania narkotyków
i zwiększyły ich dostępność. Popyt na substancje psychoaktywne oraz globalizacja handlu spowodowały, że narkotyki odegrały ważną rolę w polityce, kulturze i sporcie. Próby wprowadzania państwowej kontroli, zapoczątkowane w skali globalnej międzynarodową konwencją opiumową (1912 r.), a co za tym idzie– penalizacja i medykalizacja narkotyków, sprawiły, że stały się one „zakazanym owocem” kontestatorów, przedstawicieli subkultur i pożywką mafii narkotykowych. Mimo zakazu i surowych konsekwencji nabycie nielegalnych substancji nie stanowi dziś problemu. Sukces restrykcji jest zatem co najmniej dyskusyjny, podobnie jak sama dedefinicja narkotyków. W przypadku niektórych państw doprowadziło to do ich częściowej legalizacji. Książka ta jest drugą monografią z serii wydawniczej pt. Studia nad dziejami farmacji. Powstała z inicjatywy środowiska związanego z Fundacją Naukową „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” oraz Sekcją Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.