Oblicza życia

Realizacje

Oblicza życia

Monografia wieloautorska

Księga Jubileuszowa Oblicza życia ma za zadanie pokazać wielość wątków, którymi Jubilatka zajmowała się i zajmuje w swojej pracy naukowej. Każdy z opublikowanych tu tekstów jest swoistym darem złożonym przez Autorów dla podkreślenia zaangażowania Jubilatki w różne sfery życia: od troski o dziecko prenatalne, przez towarzyszenie integralnemu rozwojowi osobistemu, rodzinnemu i społecznemu osób w różnym wieku, poprzez zagadnienia wsparcia, terapii i inkluzji osób z niepełnosprawnościami aż po namysł nad rolą Uniwersytetu.

Ze Wstępu Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL w formie PDF. Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1748
 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Oblicza życia