Realizacje

Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy

Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka

Idea opublikowania opracowania monograficznego przedstawiającego pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Rady Europy zasługuje ze wszech miar na uznanie. Od lat uwaga badaczy skupia się głównie na roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skutkach jego orzeczeń. W zasadzie nie ma aktualnych opracowań monograficznych, przedstawiających w sposób kompleksowy i uporządkowany tytułową problematykę.

Monografia znajdzie odbiorców nie tylko wśród akademików zajmujących się prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka, ale również wśród prawników praktyków, poszukujących nowych dróg wykorzystania europejskich standardów ochrony praw człowieka w swojej codziennej praktyce.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: Pozasądowe mechanizmy praw człowieka