Realizacje

W świecie dźwięków. Słuchacze w polskiej prozie lat 1864–1918

Magdalena Krzyżanowska

Jak brzmiał świat drugiej połowy XIX i początku XX wieku? Jakie korzyści lub zagrożenia przynosiło wtedy człowiekowi wsłuchiwanie się w otaczającą go rzeczywistość? Czego o sobie i o niej mógł się dzięki temu dowiedzieć? Przede wszystkim zaś – co i w jaki sposób mówi nam o tym ówczesna literatura? Namysł nad tymi pytaniami doprowadził do powstania niniejszej książki. Aby na nie odpowiedzieć, zbadałam opisy dźwięków i słuchania w prozie lat 1864–1918 i rozważyłam ich związek z problematyką ludzkiej podmiotowości.

Ze Wstępu