Wesele krzczonowskie

Realizacje

Wesele krzczonowskie

Pozostając w obowiązku i głębokim przekonaniu, że niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego regionu zasługuje na należną ochronę, chcemy przyczynić się do rozwoju i promocji ważnych zjawisk lokalnej kultury zarówno wśród mieszkańców Lubelszczyzny, jak i szerzej – wśród odwiedzających ją turystów, zainteresowanych historią i tożsamością czy poszukujących inspiracji w korzeniach kultury. Niniejsza publikacja ma zapoczątkować cykl wydawniczy poświęcony lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które stowarzyszenie Anthill oraz Archidiecezja Lubelska chcą propagować zgodnie z intencjami i celami Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Pierwszy tom – Wesele krzczonowskie – zawiera trzy teksty badaczek kultury związanych z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki przychylności
lokalnej społeczności Krzczonowa publikujemy także archiwalne zdjęcia, dokumentujące historyczne już inscenizacje Wesela krzczonowskiego z lat 60. XX wieku oraz inne działania tamtejszej wspólnoty wokół obrzędu weselnego, które prezentują bogactwo strojów i zwyczajów, a przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie mieszkańców wsi w pielęgnowanie własnych tradycji. Także dzisiaj dość liczna grupa młodych i nieco starszych osób wciąż stara się zachowywać tradycję żywą i to dzięki ich zaangażowaniu mógł zostać zrealizowany zarówno projekt Wesele krzczonowskie, jak i niniejsza publikacja.