Realizacje

Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym. Ujęcie modelowe

Szymon Obuchowski

Praktyka prawa związana z daną instytucją, ażeby funkcjonowała zgodnie z wolą ustawodawcy i wyznaczoną jej funkcją, wymaga precyzji rozumienia jej samej i związanych z nią pojęć. Rolą nauki jest dostarczanie koncepcyjnych instrumentów pozwalających osiągnąć ten stan. Praca ma zatem za zadanie objaśnić naturę zasady zaufania poprzez rozbudowaną analizę istoty norm, do których należy, a także natury pojęcia, które wprowadza do instytucji postępowania podatkowego. Celem, który ma być zrealizowany w dalszej kolejności, jest stworzenie spójnego i kompleksowego schematu teoretycznego, który pozwoliłby uchwycić specyficzną treść zasady zaufania w postępowaniu podatkowym, jej wpływ na nie oraz sprecyzowanie jej rzeczywistego znaczenia dla tej instytucji.