Realizacje

Zgrzyt

Rafał Jakub Pastwa

„Książka Rafała Pastwy nawiązuje do najlepszych tradycji małych form narracyjnych rodzimej literatury współczesnej. Autor, z dużym wyczuciem sięga po taką formę wypowiedzi, nadając jej przy tym różnorakie odcienie, sprawnie oscylując pomiędzy mikronarracjami i prozą poetycką, w rezultacie czego zawarte w tomie teksty przybierają różnorodny stan skupienia. Z jednej strony widać w nich ciążenie ku fabulacji, skłonność do tworzenia krótkich opowieści, z drugiej natomiast tendencję do przedstawiania rzeczywistości w sposób charakterystyczny dla liryki, a więc przedstawiający rzeczywistość przez pryzmat narracyjno-lirycznego „Ja”. Widać w tym wyraźny zamysł kompozycyjny autora, który skonstruował architekturę swojego tomu na serii napięć między narracją a liryką, konkretem a ujęciem subiektywnym, faktem a uogólnieniem, wreszcie: między medytacją a epifanią. Złożony z tak wielu różnorodnych czynników utwór wpisuje się w ramy bogatej – szczególnie w naszej tradycji literackiej – twórczości tworzącej pomost pomiędzy strefą doświadczeń sensualnych a horyzontem doznań metafizycznych. Język artystyczny oraz forma wypowiedzi stanowią tutaj punkt wyjścia do poruszenia uniwersalnych problemów i postawienia pytań, których potrzebę (oraz aktualność) odczuwamy dziś szczególnie mocno”.

Z recenzji prof. Aleksandra Wójtowicza

Książka ukazała się w Wydawnictwie Episteme i została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.