Realizacje

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919–1939)

Wojciech Ślusarczyk 

Monografia ta, ukazująca się w 101 lat po powstaniu ZZFP, jest w zamyśle autora możliwie kompletnym kompendium na temat tego największego zrzeszenia farmaceutycznego w międzywojennej Polsce oraz realiów jego funkcjonowania. W toku badań Związek ukazał się jako organizacja dynamiczna – reagująca na zmienną sytuację gospodarczą i polityczną, ewoluująca, przeżywająca kryzysy, z których jednak wychodziła wzmocniona. Jej działalność przyniosła bez wątpienia wiele korzyści polskiemu środowisku farmaceutycznemu, zwłaszcza pracownikom aptek. W przyszłości powinno powstać podobne, obszerne opracowanie prozopograficzne, poświęcone PPTF i skupionym w nim pracodawcom.