Recenzja książki „Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”
On 6 września, 2020 | 0 Komentarze

Polecamy recenzję książki Krew. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów autorstwa Karoliny Lisek, dostępną na stronie Słowiańskiej Agencji Prasowej

Współcześnie podchodzimy do tematu krwi w sposób bardziej uprzedmiotowiony, co podyktowane jest głównie edukacją i zrozumieniem istotności tego płynu w procesach biochemicznych organizmów żywych. Podejście to, różniące się od postrzegania krwi w minionych epokach, nie jest zjawiskiem negatywnym – jest po prostu inne, stanowiące znak naszych czasów oraz widoczny ślad rozwijającej się nauki.

Historia naszego zainteresowania krwią na pewno sięga czasów starożytnych. Niewątpliwie również w prehistorii dostrzegaliśmy związek pomiędzy życiem i śmiercią a ubywającą krwią. Rodzi się natomiast pytanie, kiedy zaczęliśmy postrzegać krew w wymiarze duchowym oraz społecznym?

Czytaj więcej >>>