ISBN: 978-83-67049-09-2

Crudelis mundi. Patotreści internetowe w perspektywie społeczno-kulturowej

Autor: Piotr Raczyński

Książka oscyluje wokół ważkiego problemu poznawczego. Podejmuje analizę zagadnienia potencjalnego zagrożenia związanego z treściami multimodalnymi doświadczanymi wielozmysłowo w Internecie w perspektywie tendencji obserwowalnych we współczesnej kulturze popularnej, zawłaszcza zaś w tzw. kulturze teleobecności. Część zawartych w studium obserwacji wprowadza do dotychczasowej refleksji nad zagadnieniem novum.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej, prof. KUL

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Crudelis mundi

 

37,00

Ilość
Przegląd

Książka oscyluje wokół ważkiego problemu poznawczego. Podejmuje analizę zagadnienia potencjalnego zagrożenia związanego z treściami multimodalnymi doświadczanymi wielozmysłowo w Internecie w perspektywie tendencji obserwowalnych we współczesnej kulturze popularnej, zawłaszcza zaś w tzw. kulturze teleobecności. Część zawartych w studium obserwacji wprowadza do dotychczasowej refleksji nad zagadnieniem novum.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej, prof. KUL

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Crudelis mundi

Atrybuty
Redakcja

Iwona Gądek

Recenzent

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

Informacje dodatkowe

Redakcja

Iwona Gądek

Recenzent

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

Autor:Piotr Raczyński