ISBN: 978-83-67049-38-2

El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

Autor: Bartosz Dondelewski

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości.

dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

Przegląd

 

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości.

dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

 

 

Atrybuty
Recenzent

dr hab. Marek Baran, prof. UŁ, prof. zw. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2022

ISBN

978-83-67049-38-2

Seria

FRONESIS

Liczba stron

120

Informacje dodatkowe

Recenzent

dr hab. Marek Baran, prof. UŁ, prof. zw. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2022

ISBN

978-83-67049-38-2

Seria

FRONESIS

Liczba stron

120

Autor:Bartosz Dondelewski