ISBN: 978-83-67049-32-0

Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu

Autor: Katarzyna Rytlewska

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych.

O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę szpitala psychiatrycznego w literaturze jako na problematykę powiązaną z kolejnymi przemianami kultury, a w szczególności, jak w przypadku tej książki, ze zmianą paradygmatu kulturowego na linii modernizm – postmodernizm.  

O wyjątkowości tej pozycji świadczy również bardzo rozległa perspektywa ujęcia  tematu szpitala dla umysłowo chorych, płynnie przekraczająca granice literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, psychiatrii czy socjologii.

Przegląd

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych.

O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę szpitala psychiatrycznego w literaturze jako na problematykę powiązaną z kolejnymi przemianami kultury, a w szczególności, jak w przypadku tej książki, ze zmianą paradygmatu kulturowego na linii modernizm – postmodernizm.  

O wyjątkowości tej pozycji świadczy również bardzo rozległa perspektywa ujęcia  tematu szpitala dla umysłowo chorych, płynnie przekraczająca granice literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, psychiatrii czy socjologii.

 

Atrybuty
Recenzent

Prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2022

ISBN

978-83-67049-32-0

Seria

FRONESIS

Liczba stron

258

Informacje dodatkowe

Recenzent

Prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2022

ISBN

978-83-67049-32-0

Seria

FRONESIS

Liczba stron

258

Autor:Katarzyna Rytlewska