ISBN: 978-83-62495-39-9
SKU: 30005 Kategoria: Tag:

Badanie biografii – źródła, metody, konteksty

Piąty tom serii: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej Zebrane w tym tomie teksty dotyczą szeroko pojętej biografistyki: kontekstów, metod i źródeł do badania bibliografii. Układają się one w cztery cykle tematyczne: Konteksty badań biograficznych, Formy zapisu biograficznego, Źródła do badania, Biograficzność w Internecie.  

Studia i przyczynki, zgromadzone w tym tomie, ukazują całą złożoność badań biograficznych. Ich autorzy przedstawiają bogactwo źródeł do badania biografii i sposoby ich zbierania, omawiają konteksty ich powstawania, ale i analizowania, prezentują różne formy biografii, sposoby, a także cele ich spisywania. Wszystko po to, aby uwrażliwić biografów i biografistów na wielość danych, które trzeba ze sobą scalić, aby opis życia ich bohaterów był pełny, aby potrafił ich samych, a także czytelnikow / widzów / słuchaczy wzruszyć i zmotywować do zmian na lepsze w ich własnym życiu.

30,00

Na stanie

Ilość:
Przegląd

Zebrane w tym tomie teksty dotyczą szeroko pojętej biografistyki: kontekstów, metod i źródeł do badania bibliografii. Układają się one w cztery cykle tematyczne.

Część pierwsza – Konteksty badań biograficznych – odsłania obecny od niedawna w pedagogice polskiej andragogiki, wiążący się z biografistyką i znacząco rozwijający pedagogikę dorosłych.

W drugiej części – zatytułowanej Formy zapisu biograficznego – przywołane zostały zarówno formy historyczne, obecnie zaniechane i niemal o historycznej randze (np. epitafium, mowa pogrzebowa), jak i współcześnie wykorzystywane (ego-dokument, biogram słownikowy, film fabularny i dokumentalny) czy zupełnie nowatorskie (biografia z implikacjami czy makulaturowa).

W trzeciej części podjęto zagadnienie źródeł do badania biografii. Spośród źródeł możliwych do uznania jako szczególnie istotne dla badaczy biografii znalazły tu swój opis m.in: korespondencje, akta notariuszy, biogramy w słownikach, dokumenty osobiste i przedmioty znalezione przy żołnierzach poległych na frontach drugiej wojny światowej.

Część czwarta publikacji – Biograficzność w Internecie – wiąże się ze współczesnymi formami komunikacji społecznej.

Atrybuty
Seria

Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej

Numer tomu

5

Redakcja

Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Wioleta Zgłobicka-Gierut

Wstęp

Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Wioleta Zgłobicka-Gierut

ISBN

978-83-62495-39-9