ISBN: 978-83-65172-55-6

Oblicza życia

Autor: Monografia wieloautorska

Księga Jubileuszowa Oblicza życia ma za zadanie pokazać wielość wątków, którymi Jubilatka zajmowała się i zajmuje w swojej pracy naukowej. Każdy z opublikowanych tu tekstów jest swoistym darem złożonym przez Autorów dla podkreślenia zaangażowania Jubilatki w różne sfery życia: od troski o dziecko prenatalne, przez towarzyszenie integralnemu rozwojowi osobistemu, rodzinnemu i społecznemu osób w różnym wieku, poprzez zagadnienia wsparcia, terapii i inkluzji osób z niepełnosprawnościami aż po namysł nad rolą Uniwersytetu.

Ze Wstępu Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL w formie PDF. Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1748

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Oblicza życia

 

 

Przegląd

Księga Jubileuszowa Oblicza życia ma za zadanie pokazać wielość wątków, którymi Jubilatka zajmowała się i zajmuje w swojej pracy naukowej. Każdy z opublikowanych tu tekstów jest swoistym darem złożonym przez Autorów dla podkreślenia zaangażowania Jubilatki w różne sfery życia: od troski o dziecko prenatalne, przez towarzyszenie integralnemu rozwojowi osobistemu, rodzinnemu i społecznemu osób w różnym wieku, poprzez zagadnienia wsparcia, terapii i inkluzji osób z niepełnosprawnościami aż po namysł nad rolą Uniwersytetu.

Ze Wstępu Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL w formie PDF. Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1748

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE na stronie wydawnictwoepisteme.pl: Oblicza życia

 

Atrybuty
Redakcja

Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk, Klaudia Martynowska, Renata Kołodziejczyk

Recenzent

dr. hab. ks. Janusz Miąso, prof. UR, dr. hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

twarda

Informacje dodatkowe

Redakcja

Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk, Klaudia Martynowska, Renata Kołodziejczyk

Recenzent

dr. hab. ks. Janusz Miąso, prof. UR, dr. hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

twarda