Studia nad dziejami farmacji 1: Dawne surowce lecznicze

Autor: Monografia wieloautorska

Powstanie każdego leku jest poprzedzone pozyskaniem lub wytworzeniem, a następnie często przetworzeniem jednego lub wielu surowców leczniczych. Na przestrzeni dziejów baza surowców stosowanych w lecznictwie zmieniała się na skutek ewolucji standardów medycznych oraz warunków gospodarczych i politycznych. Silny wpływ wywierały na nią kontakty handlowe i odkrycia geograficzne. Czynniki te przenikały się wzajemnie. Radykalna zmiana, owocująca nowoczesnym postrzeganiem surowców, mogła nastąpić dopiero na początku XIX w. wskutek wyizolowania z nich substancji czynnych. Do drugiej połowy XIX w. leki wytwarzano na bazie surowców pochodzących z trzech królestw przyrody sklasyfikowanych przez Karola Linneusza (1707–1778) – roślin, zwierząt i minerałów. Dopiero opanowanie technik wytwarzania surowców syntetycznych, którego skutkiem była przemysłowa produkcja leków – dużo tańszych niż wcześniej, a przez to dostępniejszych – zmieniło ten stan rzeczy.

Książka prezentuje najnowszy stan badań interdyscyplinarnych nad historią surowców leczniczych, otwierając jednocześnie nową serię wydawniczą pt. Studia nad dziejami farmacji.

Redaktorzy

SPIS TREŚCI

37,00

Na stanie

Ilość
Przegląd

Powstanie każdego leku jest poprzedzone pozyskaniem lub wytworzeniem, a następnie często przetworzeniem jednego lub wielu surowców leczniczych. Na przestrzeni dziejów baza surowców stosowanych w lecznictwie zmieniała się na skutek ewolucji standardów medycznych oraz warunków gospodarczych i politycznych. Silny wpływ wywierały na nią kontakty handlowe i odkrycia geograficzne. Czynniki te przenikały się wzajemnie. Radykalna zmiana, owocująca nowoczesnym postrzeganiem surowców, mogła nastąpić dopiero na początku XIX w. wskutek wyizolowania z nich substancji czynnych. Do drugiej połowy XIX w. leki wytwarzano na bazie surowców pochodzących z trzech królestw przyrody sklasyfikowanych przez Karola Linneusza (1707–1778) – roślin, zwierząt i minerałów. Dopiero opanowanie technik wytwarzania surowców syntetycznych, którego skutkiem była przemysłowa produkcja leków – dużo tańszych niż wcześniej, a przez to dostępniejszych – zmieniło ten stan rzeczy.

Książka prezentuje najnowszy stan badań interdyscyplinarnych nad historią surowców leczniczych, otwierając jednocześnie nową serię wydawniczą pt. Studia nad dziejami farmacji.

Redaktorzy

Atrybuty
Waga 0.5 kg
Wymiary 25 × 16 × 1.6 cm
Oprawa

miękka, klejona

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Recenzent

Aleksander Drygas
Emilia Twarowska-Antczak
Mateusz Dąsal
Stanisław Pic
Tomasz Załuski

Redaktorzy naukowi

Wojciech Ślusarczyk
Gabriela Frischke

Informacje dodatkowe

Waga 0.5 kg
Wymiary 25 × 16 × 1.6 cm
Oprawa

miękka, klejona

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Recenzent

Aleksander Drygas
Emilia Twarowska-Antczak
Mateusz Dąsal
Stanisław Pic
Tomasz Załuski

Redaktorzy naukowi

Wojciech Ślusarczyk
Gabriela Frischke