ISBN: 978-83-62495-97-9
Kategoria:

Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Szczepankowskiego: Charakterystyczną cechą monografii jest fakt, że do opracowania poszczególnych rozdziałów zaproszono wybitnych polskich specjalistów od zagadnień głuchoślepoty. Tą wąskospecjalistyczną dziedziną wiedzy zajmuje się w Polsce, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej, bardzo niewiele osób. Należy zatem pogratulować redaktorom monografii, że udało im się skupić wokół tego tematu najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie. Na uwagę zasługuje również skuteczne połączenie podejścia naukowego i praktycznego do problemu głuchoślepoty. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bowiem bardzo zróżnicowana – od rozważań teoretycznych przez raporty z badań, problematykę zatrudniania i spędzania czasu wolnego do osobistych doświadczeń matki głuchoniewidomego dziecka.

Z recenzji dr hab. prof. UP Katarzyny Pluteckiej: W kontekście aktualnych rozważań w obszarze pedagogiki specjalnej podjęty dyskurs jest ważnym głosem Autorów, wpisującym się w paradygmaty humanistyczny i emancypacyjny, w których podkreśla się złożoność, wielowymiarowość niepełnosprawności, a także sens rozumienia swoistej sytuacji życiowej człowieka o złożonej niepełnosprawności i uznania jego autonomii oraz potencjału rozwojowego. Monografia ze względu na specyfikę omawianych zagadnień znajdzie szerokie grono odbiorców, wśród których powinni się znaleźć surdopedagodzy, surdologopedzi, tyflopedagodzy, tyflologopedzi, psychologowie, rodzice dzieci głuchoniewidomych, studenci i inne osoby, którym bliskie jest zrozumienie złożoności omawianych problemów.

Przegląd

Człowiekowi przyzwyczajonemu do codziennego posługiwania się wzrokiem i słuchem może wydawać się niemożliwe funkcjonowanie pozbawione (choćby częściowo) możliwości korzystania z tych zmysłów. Doświadczenia osób głuchoniewidomych wskazują jednak na coś zupełnie innego – nie tylko z dużą samodzielnością radzą sobie w sytuacjach życia codziennego, ale także czerpią radość i satysfakcję z kontaktów z bliskimi, obcowania z kulturą i sztuką, uprawiania sportu czy uczenia się języków obcych. I o tym właśnie jest ta książka, o której życzliwe przyjęcie prosimy w imieniu autorów tekstów w niej zawartych.

Atrybuty
ISBN

978-83-62495-97-9

Redakcja

Ewa Domagała-Zyśk, Grzegorz Wiącek, Małgorzata Książek

Recenzent

prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski; dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Miejsce i rok wydania

Lublin 2017

Liczba stron

264

Oprawa

miękka, klejona

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Wymiary

24 x 16 x 1,5 cm