ISBN: 978-83-65172-55-6

Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni

Autor: Monografia wieloautorska

Realizacja tej publikacji utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet sytuacja trudna – a niewątpliwie taką jest okres pandemii – może stać się korzeniem dobra i źródłem nowych rozwiązań, które będą w stanie na stałe poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży. Jest to widoczne zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, są obecnie w zasięgu ręki: lekcje są nagrywane i udostępniane w innym czasie, materiały dydaktyczne wysyła się uczniom w formie edytowalnej, a dzieci przewlekle chore mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, uczestnicząc w lekcjach ze szpitalnego łóżka. Liczne wizualizacje i szeroka gama materiałów elektronicznych mogą mieć istotne znaczenie motywujące i podnoszące poziom zaangażowania uczniów. Nowe formy kontaktu online mogą wspierać edukację, terapię, duszpasterstwo, a także umożliwiać regularny kontakt mimo fizycznej nieobecności. W naszym zespole badawczym nie wyłączamy jeszcze kamerek – nadal przyglądamy się i analizujemy kolejne oblicza zdalnej edukacji i terapii i jesteśmy przekonani, że wiele pytań czeka jeszcze na rzetelną odpowiedź naukową.

Ewa Domagała-Zyśk

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL w formie PDF. Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/1819

 

PAPIEROWY NAKŁAD WYCZERPANY

 

Przegląd

Wstęp | Ewa Domagała-Zyśk

CZĘŚĆ PIERWSZA | Okiem pedagoga i terapeuty – z doświadczeń edukacji zdalnej w szkołach

Agnieszka Amilkiewicz-Marek | Pandemia i zdalne nauczanie jako wyzwanie – perspektywa rodziców

Katarzyna Śliż | Kompetencje nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej – z doświadczeń drugiego roku pandemii

Katarzyna Szolginia | Zdalne zabawy dzieci trzy- oraz czteroletnich

Urszula Kmita | Wyłączone i włączone – nauczanie zdalne dzieci chorych i z trudnościami rozwojowymi

Agnieszka Siedliska | Zdalna terapia logopedyczna w opinii dzieci z dyslalią

Julia Zyśk | Wychowanie metodą harcerską – recepta na czas pandemii i nie tylko

 

CZĘŚĆ DRUGA | Okiem studenta i wykładowcy – z doświadczeń edukacji zdalnej na uczelniach

Weronika Grygierzec | Lęk w edukacji zdalnej

Marcelina Koncewicz | Ewangelizacja przez Zooma? – z doświadczeń duszpasterstw akademickich w czasie pandemii

Emilia Dyczkowska | Aktywność fizyczna studentów w czasie pandemii

Beata Gulati | English in the clouds – organizacja lektoratu języka angielskiego dla osób niesłyszących i słabosłyszących w czasie pandemii COVID-19

Paulina Korach | Studenci z niepełnosprawnością ruchową – z doświadczeń edukacji zdalnej

Maria Skoczyńska | Cisza w eterze. Studenci z uszkodzeniem słuchu wobec nauczania zdalnego

Paulina Lewandowska | Syndrom zdalnego zmęczenia wśród nie(do)słyszących uczestników edukacji zdalnej – doświadczenia międzynarodowe

Autorki – noty biograficzne

 

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL w formie PDF. Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/1819

Atrybuty
Redakcja

Ewa Domagała-Zyśk

Recenzent

dr hab Anna Zamkowska, prof. UTH, dr hab. Tamara Cierpiałowska

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

ISBN

978-83-67049-08-5

Informacje dodatkowe

Redakcja

Ewa Domagała-Zyśk

Recenzent

dr hab Anna Zamkowska, prof. UTH, dr hab. Tamara Cierpiałowska

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

ISBN

978-83-67049-08-5