ISBN: 978-83-65172-28-0

Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy

Autor: Monografia wieloautorska

Idea opublikowania opracowania monograficznego przedstawiającego pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Rady Europy zasługuje ze wszech miar na uznanie. Od lat uwaga badaczy skupia się głównie na roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skutkach jego orzeczeń. W zasadzie nie ma aktualnych opracowań monograficznych, przedstawiających w sposób kompleksowy i uporządkowany tytułową problematykę.

Monografia znajdzie odbiorców nie tylko wśród akademików zajmujących się prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka, ale również wśród prawników praktyków, poszukujących nowych dróg wykorzystania europejskich standardów ochrony praw człowieka w swojej codziennej praktyce.

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: Pozasądowe mechanizmy praw człowieka

 

 

Przegląd

Idea opublikowania opracowania monograficznego przedstawiającego pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka funkcjonujące w ramach Rady Europy zasługuje ze wszech miar na uznanie. Od lat uwaga badaczy skupia się głównie na roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skutkach jego orzeczeń. W zasadzie nie ma aktualnych opracowań monograficznych, przedstawiających w sposób kompleksowy i uporządkowany tytułową problematykę.

Monografia znajdzie odbiorców nie tylko wśród akademików zajmujących się prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka, ale również wśród prawników praktyków, poszukujących nowych dróg wykorzystania europejskich standardów ochrony praw człowieka w swojej codziennej praktyce.

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: Pozasądowe mechanizmy praw człowieka

Atrybuty
Redakcja

Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka

Recenzent

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

ISBN

978-83-65172-28-0

Informacje dodatkowe

Redakcja

Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka

Recenzent

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

ISBN

978-83-65172-28-0