ISBN: 978-83-67049-14-6

Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym – ujęcie modelowe

Autor: Szymon Obuchowski

Praktyka prawa związana z daną instytucją, ażeby funkcjonowała zgodnie z wolą ustawodawcy i wyznaczoną jej funkcją, wymaga precyzji rozumienia jej samej i związanych z nią pojęć. Rolą nauki jest dostarczanie koncepcyjnych instrumentów pozwalających osiągnąć ten stan. Praca ma zatem za zadanie objaśnić naturę zasady zaufania poprzez rozbudowaną analizę istoty norm, do których należy, a także natury pojęcia, które wprowadza do instytucji postępowania podatkowego. Celem, który ma być zrealizowany w dalszej kolejności, jest stworzenie spójnego i kompleksowego schematu teoretycznego, który pozwoliłby uchwycić specyficzną treść zasady zaufania w postępowaniu podatkowym, jej wpływ na nie oraz sprecyzowanie jej rzeczywistego znaczenia dla tej instytucji.

 

 

 

39,00

Ilość
Przegląd

Praktyka prawa związana z daną instytucją, ażeby funkcjonowała zgodnie z wolą ustawodawcy i wyznaczoną jej funkcją, wymaga precyzji rozumienia jej samej i związanych z nią pojęć. Rolą nauki jest dostarczanie koncepcyjnych instrumentów pozwalających osiągnąć ten stan. Praca ma zatem za zadanie objaśnić naturę zasady zaufania poprzez rozbudowaną analizę istoty norm, do których należy, a także natury pojęcia, które wprowadza do instytucji postępowania podatkowego. Celem, który ma być zrealizowany w dalszej kolejności, jest stworzenie spójnego i kompleksowego schematu teoretycznego, który pozwoliłby uchwycić specyficzną treść zasady zaufania w postępowaniu podatkowym, jej wpływ na nie oraz sprecyzowanie jej rzeczywistego znaczenia dla tej instytucji.

 

Atrybuty
Redakcja

Teresa Dunin

Recenzent

dr Agata Czarnecka, prof. dr hab. Antoni Hanusz, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

Informacje dodatkowe

Redakcja

Teresa Dunin

Recenzent

dr Agata Czarnecka, prof. dr hab. Antoni Hanusz, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Miejsce i rok wydania

Lublin 2021

Oprawa

miękka, klejona

Autor:Szymon Obuchowski