ISBN: 978-83-65172-62-4
SKU: 50001-1-1 Kategoria: Tagi: , ,

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w RP (1919–1939)

Autor: Wojciech Ślusarczyk

Monografia ta, ukazująca się w 101 lat po powstaniu ZZFP, jest w zamyśle autora możliwie kompletnym kompendium na temat tego największego zrzeszenia farmaceutycznego w międzywojennej Polsce oraz realiów jego funkcjonowania. W toku badań Związek ukazał się jako organizacja dynamiczna – reagująca na zmienną sytuację gospodarczą i polityczną, ewoluująca, przeżywająca kryzysy, z których jednak wychodziła wzmocniona. Jej działalność przyniosła bez wątpienia wiele korzyści polskiemu środowisku farmaceutycznemu, zwłaszcza pracownikom aptek. W przyszłości powinno powstać podobne, obszerne opracowanie prozopograficzne, poświęcone PPTF i skupionym w nim pracodawcom.

Wojciech Ślusarczyk

 

62,00

Na stanie

Ilość
Przegląd

Ze wstępu:

Książkę niniejszą cechuje problemowe ujęcie tematu, co odróżnia ją od większości prac poświęconych ZZFP, które ukazały się do tej pory. Autor starał się przedstawić Związek za pomocą historii wyjaśniającej, a nie zdarzeniowej, tj. ukazać tworzące go struktury – centralne i terenowe organy, a także wiek, rodzaj i miejsce zdobycia wykształcenia oraz płeć działaczy. Pod tym względem podejście to bliskie jest refleksji strukturalnej. Z tą różnicą, że według jej założeń badacz powinien skupiać się na możliwie trwałych strukturach. Wiek człowieka, a nawet jego wykształcenie, są zaś zmienne. Zakres badań ogranicza się wprawdzie do dwudziestolecia międzywojennego; w jego trakcie funkcjonowały jednak często jeszcze, opierające się upływowi czasu, rozwiązania i schematy dziewiętnastowieczne. Znaczna ilość szczegółowych danych, dostępnych zwłaszcza w „Kronice Farmaceutycznej” oraz w przypadku badań nad wiekiem i wykształceniem członków Związku – w wykazach farmaceutów, pozwoliła na zastosowanie indukcyjnej metody badawczej – wnioskowania od szczegółu do ogółu. Autor starał się nie ulegać przy tym pokusie przedstawiania szeregu drobnych faktów, dążąc do ujęcia syntetyzującego. Ponadto zestawienie informacji na temat ZZFP oraz innych polskich organizacji farmaceutycznych czy też skupiających przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej wymagało zastosowania analizy porównawczej. Jak już wspomniano, oprócz przedstawienia struktur organizacyjnych i działań Związku, w książce tej dużo miejsca poświęcono jego członkom. Zrezygnowano przy tym z ujęcia biograficznego na rzecz wniosków dotyczących ogółu. Pod tym względem praca ta ma więc charakter prozopograficzny. Zaprezentowane podejście pozwala na możliwie pełne ukazanie podjętego tematu.

Atrybuty
Waga 2.5 kg
Wymiary 16 × 24 × 4.5 cm
Liczba stron

650

Oprawa

twarda

ISBN

978-83-65172-62-4

Miejsce i rok wydania

Lublin 2020

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Informacje dodatkowe

Waga 2.5 kg
Wymiary 16 × 24 × 4.5 cm
Liczba stron

650

Oprawa

twarda

ISBN

978-83-65172-62-4

Miejsce i rok wydania

Lublin 2020

Wydawnictwo

Wydawnictwo Episteme

Autor
avatar-author
Dr n. hum. w zakresie historii. Absolwent Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. P.o. kier. Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, kier. Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Specjalizacja: historia aptekarstwa. Autor i współautor 6 monografii z tego zakresu. Współredaktor serii pt. Czystość i brud. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie. Członek PTFarm., BTN, SHS, SMP oraz Rady Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.
Autor:Wojciech Ślusarczyk