NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”
On 25 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Temat jest trudny i cokolwiek niebezpieczny nie tylko z tego powodu, że tajemnicę od zawsze otaczał nimb świętości, a za jej nieuprawnione odkrycie często groziła śmierć. Wydaje się ona imponderabilium tak znacznym, że skazującym na klęskę najskromniejszą nawet próbę jej zgłębienia. Jeżeli więc próbę taką podejmujemy, to nie dlatego, iż przyświeca nam Ikarowy jakiś zapał […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej – szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej?”
On 4 lipca, 2022 | 0 Komentarze |

Powstanie Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej uruchomiło szereg sformalizowanych działań, które zmieniły obraz Europy. Postępujące procesy integracyjne państw determinowane były przede wszystkim aspektami ekonomicznymi. Zrozumiano, że zmiany, jakie po II wojnie światowej nastąpiły nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w ujęciu globalnym, wymagają dla dobra państw – podmiotów prawa międzynarodowego – nawiązywania i […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima”
On 13 maja, 2022 | 0 Komentarze |

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości. dr hab. Ewa […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu”
On 5 kwietnia, 2022 | 0 Komentarze |

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych. O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę […]