Oferta

Wydaj swoją książkę naukową

która stanie się Twoją wizytówką, a proces jej powstawania będzie dostosowany do Twoich potrzeb.

Oferta

Wydaj swoją książkę naukową
Episteme

Z szacunku do wiedzy, z respektu dla wizualnej formy powstało Wydawnictwo Episteme

120 pkt

dla dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych

80 pkt

dla pozostałych dziedzin

Autorom tekstów naukowych oraz wydawnictwom, które poszukują
rzetelnych wykonawców, oferujemy pełną gamę usług związanych
z opracowaniem i wydaniem książek oraz czasopism. Episteme znajduje się
na liście punktowanych wydawnictw naukowych

 

identyfikator 67800

 

 

Szanowni Państwo,

dziękuję za zainteresowanie naszymi usługami. Przesyłam ofertę, która pokaże, jak wygląda proces wydawniczy w naszej oficynie.
Przedstawię etapy współpracy i opiszę rozwiązania pozwalające na efektywne wykonanie zlecenia, aby w możliwie krótkim czasie mogli Państwo
cieszyć się wydaną książką. Zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią oferty, w której wyjaśniam szczegóły.


Z wyrazami szacunku

Szanowni Państwo,
Episteme
Przygotowanie publikacji naukowej

Przygotowanie publikacji naukowej

Przygotowanie publikacji naukowej jest przedsięwzięciem złożonym i czasochłonnym, zwłaszcza gdy czas potrzebny do jej opracowania trzeba dzielić między pracą naukową, działalnością dydaktyczną organizacyjną. Przy tym wszystkim trzeba sprostać wymogom parametryzacji. Sprawne wydanie własnej publikacji bywa trudne ze względu na długi okres oczekiwania na realizację w przeciążonych wydawnictwach uniwersyteckich. Zdarza się nierzadko, że zanim książka się ukaże, rezultaty prowadzonych badań dezaktualizują się i tracą wartość. Frustrujące jest też, gdy czas i wysiłek włożony w przygotowanie publikacji nie zostają odpowiednio uwieńczone – wydawnictwo nie wykaże się troską o estetykę składu i okładki ani o jakość druku. Wówczas autor może mieć słuszne przeświadczenie, że jego praca nie została należycie doceniona. Często też jej wyniki – przez niewystarczającą promocję – nie trafiają do zainteresowanych.

Co oferujemy

Co oferujemy

naszym autorom?

Oszczędność czasu

Każda publikacja otrzymuje
opiekuna, który czuwa nad
formalnościami i terminowym
przebiegiem harmonogramu,
koordynuje działania zespołu
oraz pozostaje w stałym kontakcie
z autorem. Dzięki temu będą
Państwo na bieżąco informowani
o postępach prac.

Klarowne etapy procesu wydawniczego

Na kolejnych stronach
przedstawiamy Państwu
szczegółowo proces wydania
książki od momentu przekazania
nam materiałów po druk.
Efektem prac będzie oryginalna
publikacja przygotowana przez
profesjonalistów, wyróżniająca się
na tle innych książek.

Bazujemy na doświadczeniu

Wydaliśmy wiele publikacji naukowych i przez lata wypracowaliśmy rozwiązania usprawniające proces wydawniczy. Nasz zespół tworzą redaktorzy i graficy z wieloletnim doświadczeniem i zamiłowaniem do swojego zawodu, których praca została doceniona m.in. tytułem Najpiękniejszej Książki Roku, Nagrodą „O 2017” Polskiego Portalu Kultury w kategorii „Literatura” i wyróżnieniem na The Editorial Design Served.

Serie wydawnicze

Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji złożonych projektów wydawniczych,
w których koordynowaliśmy pracę naukowców z wielu ośrodków
naukowych w Polsce. Jesteśmy współwydawcą 34 tomów dzieł Bolesława Prusa, powstałych w ramach projektu badawczego Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa pod patronatem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (NPRH 2011–2017). Jeden z tomów edycji, Notatki „lubelskie”, został uhonorowany Wawrzynem Pawła Konrada w konkursie Książka Roku 2014 w kategorii „Lublin – wydawnictwo monograficzne”. serie wydawnicze Od wielu lat jesteśmy wydawcą serii Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej (do tej pory ukazało się 13 tomów).W ramach projektu naukowo-badawczego
realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotowaliśmy 25 tomów z zakresu prawa.

dbamy o autorytet autorów

Szanujemy ciężką pracę autorów i uważamy, że zasługuje ona na staranne dopracowanie pod względem językowym i graficznym. Tekst jest poddawany redakcji językowej i dwóm korektom, dzięki czemu autor może mieć pewność, że publikacja osiągnie wysoki poziom edytorski. W projektowaniu książki to treść wyznacza nam rozwiązania graficzne, dlatego odpowiednio do niej dobieramy krój pisma, styl nagłówków czy układ elementów na stronie. Dzięki temu skład odpowiada intencjom, które przyświecały autorowi podczas pisania, i eksponuje wyniki jego badań. Postępujemy zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej. Zabezpieczamy prawa autorskie za pomocą programu antyplagiatowego, dzięki czemu zapewniamy autorom poczucie bezpieczeństwa i chronimy ich pracę przed nieuczciwymi praktykami. Dbamy również o powiększanie bazy recenzentów, co gwarantuje niezależność i bezstronność recenzji.

dbamy o autorytet autorów
Episteme

nie oceniaj książki po okładce, ale...

O wartości publikacji naukowej decyduje zarówno wymiar niematerialny, jak i materialny –
treść i forma. Mimo że jej podstawowym zadaniem jest przekazanie treści (wyników badań i analiz) w pierwszej kolejności – jak każdy przedmiot – jest odbierana wizualnie. Badania czytelnictwa przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową w 2018 r. pokazują, że czytelnicy przy wyborze lektury częściej kierują się wyglądem i okładką książki niż nagrodami literackimi, listami bestsellerów czy sugestiami księgarzy (źródło: raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku, https:// www.bn.org.pl/download/ document/1587250668.pdf ). Wyniki raportu potwierdzają nasze głębokie przeświadczenie, że przemyślany i nowoczesny projekt graficzny dzieła decyduje o odbiorze treści i służy budowaniu profesjonalnego wizerunku naukowca.

nie oceniaj książki po okładce, ale...
Episteme

skład dobry

Staranne zaprojektowanie tekstu, z dbałością o stronę
typograficzną (odpowiedni dobór kroju pisma do zawartości,
światła, interlinie), podnosi czytelność i wygodę odbioru treści
oraz przyczynia się do pozytywnej oceny autora. 

skład zły

Brak dbałości o wygląd tekstu obniża czytelność przekazu,
męczy wzrok czytelnika i zniechęca zarówno do dalszej lektury,
jak i do autora. Odbiorca, znużony bądź poirytowany, szybko
odłoży taką książkę i nie sięgnie po nią w przyszłości.

Proces wydawniczy

1.

Umowa

Podpisujemy umowę wydawniczą.

2.

Powołanie opiekuna

Przydzielamy autorowi opiekuna projektu, który czuwa
nad harmonogramem i informuje autora o postępie prac.

3.

Plagiat.pl

Nasz zespół weryfikuje materiały i dodaje publikację do bazy.

4.

Recenzja

Wyznaczamy niezależnego recenzenta, eksperta w danej dziedzinie.

5.

Zapoznanie się z recenzją

Przekazujemy autorowi sugestie recenzenta.

6.

Redakcja językowa

Zespół redaktorski poprawia tekst w trybie śledzenia zmian.

7.

Akceptacja poprawek

Opiekun przekazuje autorowi poprawki do zatwierdzenia.

8.

Skład i łamanie, projekt okładki

Nasi projektanci przygotowują layout książki, opracowują
zdjęcia, wykresy, tabele, projektują okładkę.

9.

Pierwsza korekta

Publikacja trafia do korektora, który sprawdza tekst i zaznacza
poprawki w pliku pdf; nad całym tym procesem czuwa redaktor,
który weryfikuje zmiany.

10.

Korekta autorska

Opiekun przesyła autorowi poprawki do zatwierdzenia
oraz cały tekst do autoryzacji.

11.

Naniesienie poprawek

Grafik nanosi poprawki z obu korekt.

12.

Druga korekta (rewizyjna i techniczna)

Korektor przeprowadza rewizję (sczytuje poprawki
z poprzednich korekt) oraz korektę techniczną
(sprawdza paginację, dzielenie wyrazów,
czwórkę redakcyjną itp.).

13.

Akceptacja do druku

Opiekun przekazuje autorowi finalną wersję publikacji
do ostatecznej akceptacji i zgody na druk.
Świętujemy z autorem wydanie książki!

Episteme
O nas

O nas

Wydawnictwo Episteme powstało w 2010 r. jako marka działającego od 2009 r. studia graficznego (Studio Format) specjalizującego się w graficznym, typograficznymi i redakcyjnym opracowywaniu publikacji naukowych. Praca dla wydawnictw naukowych (KUL, UMCS, UJ, WSip, UW, UKSW, Ossolineum) pozwoliła nam zdobyć wszechstronne doświadczenie i pozyskać do współpracy grono specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu m.in. stworzyliśmy wszechstronny zespół redaktorski i mamy możliwość zaangażowania do procesu wydawniczego niezależnych recenzentów. Impulsem do założenia wydawnictwa były potrzeby naszych akademickich klientów, którym zależało, by efekt ich często długoletnich badań naukowych został starannie opracowany i wydany (zarówno pod względem redakcyjnym, jak i edytorskim czy graficznym). Dążymy do tego, aby czytelnik, biorąc do ręki Państwa książkę, mógł się zatrzymać i przekonać, że wśród masowości i nadmiaru szablonowych produktów trafił na publikację przygotowaną z należytą troską i pieczołowitością. Uważamy, że użyteczność można połączyć z estetyką, dlatego wydajemy książki nie tylko dopracowane pod względem merytorycznym, ale jednocześnie piękne, czytelne i ergonomiczne (dostarczające miłych wrażeń zarówno oku, jak i dłoni).

Episteme

Episteme

to wiedza pewna, ugruntowana, przeciwieństwo mniemań czy opinii. Zgodnie z zawartą w nazwie wydawnictwa ideą przywiązujemy dużą wagę do poziomu merytorycznego i dbamy, aby monografie publikowane przez nasz zespół wniosły istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
Troszczymy się również o wizualną stronę publikacji – papier, krój pisma, typografię. Staramy się znaleźć
najodpowiedniejsze rozwiązania graficzne i typograficzne dla dostarczonych treści, co zostało docenione m.in. wielokrotnymi nominacjami w prestiżowym Konkursie PTWK, tytułem Najpiękniejszej Książki Roku w kategorii „Literatura piękna” (2016 – Edessy [Poemat sowizdrzalski]; 2018 – Poemat filozofujący) czy Wawrzynem Pawła Konrada w konkursie Książka Roku 2014 w kategorii „Lublin – wydawnictwo monograficzne” (czerwiec 2015 – Notatki twórcze, tom i: Notatki „lubelskie”).
Wśród naszych autorów znajdują się naukowcy z uczelni wyższych z całej Polski: Instytutu Badań
Literackich PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej.

Oferta standard

Oferta standard

Opracowanie redakcyjne
Program antyplagiatowy
Recenzja
Redakcja, korekta, rewizja i korekta techniczna
Opracowanie graficzne i typograficzne
Projekt okładki i stron tytułowych
Projekt layoutu
Skład, łamanie
Przygotowanie do druku i druk

zapraszamy do współpracy

zapraszamy do współpracy

Poproś o kalkulacje

Jeśli jesteś zainteresowany wydaniem pracy doktorskiej, zapoznaj się z ofertą serii Fronesis. W jej ramach możesz opublikować pracę szybko i efektownie.